Ventilatsiooni mürataseme mõõtmine

Mõõdame tehnosüsteemide poolt tekitatavat mürataset selleks ettenähtud ja kalibreeritud seadmetega.

Selle alla kuuluvad näiteks:

*Ventilatsioonisüsteemid

*Jahutussüsteemid

*Küttesüsteemid