Kaebused

Kõik labori tegevust puudutavad, nii kirjalikud kui ka suulised kaebused, pretensioonid ja apellatsioonid võtab vastu, registreerib ja lahendab labori juht / kvaliteedijuht. Kaebuste lahendamise tulemustest ja otsustest teavitab labori juht / kvaliteedijuht kaebuse esitajat. Kõik kaebustega seotud dokumendid säilitatakse.

Kaebused ja küsimused saata info@moodistusmehed.ee